Değerli Türkçe

Hasan Demiralp

İstanbul Medipol Üniversitesi
Güzel Türkçe

Değerli Türkçe, Türkçenin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlamayı amaçlayan bir projedir. Değerli Türkçe, hazırlık çalışmalarının ardından 6 Mayıs Perşembe günü Instagram yayın hayatına başlamıştır. Yayın hayatına başladığı günden bu yana, çeşitli içerik ve içerik serileriyle yayın hayatına devam etmektedir.

Değerli Türkçe projesinin temelini, yazımı karıştırılan (yanlış yazılan) sözcükler ve Türkilizce (Türkçe ve İngilizce karışımı garip bir dil) serileri oluşturmaktadır. Bunun haricinde de Türkçe ile ilgili sözler, yazım kuralları gibi serilerle de proje desteklenmektedir.

Projenin temellerinden biri olan yazımı karıştırılan (yanlış yazılan) sözcükler serisinde, sıklıkla yazımı karıştırılan (yanlış yazılan) sözcükler paylaşılmaktadır. Sözcüklerin doğru ve yanlış yazımının yanında, TDK anlamları gibi bilgilere de yer verilmektedir. Tek bir TDK anlamı yerine TDK'de yer alan bütün anlamlar yazılmaktadır.

Projenin temellerinden bir diğeri olan Türkilizce serisinde ise Türkçe ve İngilizce karışımı garip bir dil olan Türkilizce içerikleri paylaşılmaktadır. Bu seride Türkilizce cümleleri, sözcüklerin İngilizce-Türkçe yazımları ve her sözcük için olmasa da genel olarak sözlük anlamlarına da yer verilmektedir.

Değerli Türkçe, yeni içerik ve içerik serileriyle Türkçenin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlamaya devam edecektir.

Güzel Türkçe