Sözün Özü

Müjgan Kurşun

Ayhan Alperen Çatak

Anıl Karakuş

Süleyman Demirel Üniversitesi
Güzel Türkçe

Dil bir anlaşmadır. Ortak değerlere sahip insanların birbirleriyle bağlarını kuvvetlendirir. O sonradan yapılmamıştır, organiktir ve canlıdır. Asırlardan beri doğadan süzülüp gelen bir ırmağın akışı gibi doğduğu yerden denize karıştığı yere kadar her seyrandan bir pay almıştır. Kırdan kente, geçmişten geleceğe taşır. Yahya Kemal’in Yunus’u tanımasının da, Necip Fazıl’ın Karacaoğlan’ı anlamasının da sebebi odur. Dil, bir anlaşmadır. Ona sahip çıktığınızda benliğinizden kopmayacağınızın teminatıdır. Çünkü Türk, kendini bilmeyenin ve tanımayanın akıbetini asırlarca tecrübe etmiştir.

Güzel Türkçe