BİR LOKMA EKMEK

Melih BİLGİN

Muhammed Enes ERTAŞ

Aykut KARATAŞ

Mersin Üniversitesi
Televizyon Haber Programı (Kültür-sanat-ekonomi-magazin-sağlık vb.)
Televizyon Haber Programı (Kültür-sanat-ekonomi-magazin-sağlık vb.)