Amaç

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu; ülkemizin ilk ve tek kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile 100 yıla yaklaşan radyo yayıncılığı, 50 yılı aşan televizyon yayıncılığı birikimini ve sahip olduğu değerleri geleceğin iletişimcileri olan gençlerle paylaşmayı ve özgün düşünceyi ödüllendirerek ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; “insan ve değer” odaklı bir anlayış ile deneyimini paylaşmak, geleceğin iletişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına katkıda bulunmak ve onları nitelikli ürünler vermeleri ve farklı içerikler üretmeleri için teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.