Bin Kültür Bir Anadolu

Murat Kaya

Akdeniz Üniversitesi
İnternet Sitesi
 
Anadolu, sayısız kültür zenginliklerini içinde barındıran medeniyetlerin zirvesi bir coğrafyadır. Her biri mozaiğin bir parçasını andıran, 81 ilimizin kültürleri, etnik kültürler ve asırlar önce yine bu coğrafyaya hayat vermiş olan uygarlıklar Anadolu’nun ne denli büyük bir kültür imparatorluğu olduğunun bir göstergesidir. Buradan yola çıkarak böylesine büyük bir kültür imparatorluğunu bir internet sitesi ile tek çatı altında toplayıp Anadolu coğrafyasının tanıtımına katkı sağlanmasını amaç edindim. Bu mozaiğin bir parçası olmak için de bu siteyi tasarladım.
 
İnternet Sitesi