Ödüller

Her kategorinin;

Birincisi     30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası)

İkincisi        20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

Üçüncüsü   15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli ile ödüllendirilecektir.

 

*Yarışmayı kazanan her eser için tek para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.