Kategoriler

Geleceğin İletişimcileri 4 ana dal ve 12 kategoride başvurabilir.

Radyo Yayıncılığı

Radyo Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, belgesel v.b.)

Toplumsal sorunlara duyarlı bir bakış açısıyla, odağında insan, toplum, çevre ve doğanın bulunduğu konulara öncelik verilmelidir. Program metni ve dili radyo program diline uygun olmalıdır. Süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır.

 

Drama Programı

Konu seçimi serbesttir. Süresi en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır.

Televizyon Yayıncılığı

Televizyon Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik vb.) 

Yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir. Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı, iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır. 

 

Kısa Film 

Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır. Özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır. Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır. Yapımlar animasyonla desteklenebilir. Süresi en fazla 5 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır. 

 

Belgesel Film 

Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu da taşımalıdır. Belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler içerikte kullanılabilir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır. 

Haber Yayıncılığı

Televizyon Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Metin ve görsellik yönünden habercilik ilkelerine uygun hazırlanan eserler haber bülteni ya da dosya haber şeklinde olabilir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Televizyon Haber Programı (Kültür - sanat - ekonomi - magazin-sağlık vb.)

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Televizyon Spor Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Radyo Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Eserler haber bülteni ya da dosya haber şeklinde hazırlanabilir. Kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır.

 

İnternet Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve internet haberciliğin gereklerini bünyesinde barındırmalı. Haber içinde görsel/görseller olmalı. İsteyen katılımcı haberine multimedya, grafik vb. çalışmalar ekleyebilir, haberini video ile destekleyebilir. Haberini yayınlamaya hazır hale getiren katılımcı, daha önce aldığı kullanıcı adı ve şifresi ile yarışmacılara verilecek internet adresinden yayınlayabilir, başvuru süresi devam ettiği sürece haberi üzerinde gerekli güncellemeleri yapabilir.

 

 

İnternet Yayıncılığı

İnternet Sitesi (Blog, tematik siteler)

Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Site, çalışır durumda olmalıdır. İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), yüklenme hızı, mobil platform uyumluluğu, işlevsellik, kullanıcıyla etkileşim özellikleri, çoklu platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı değerlendirmede dikkate alınacak esaslardandır.

 

Sosyal Medya Projesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Halkla İlişkiler Projesi (Youtube, Vlog, Instagram, Twitter, Facebook)

Kitle kazanmaya odaklanmış mecralar (Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya platformları) etkili ve sinerji yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Güçlü anlatım, dil, fotoğraf ve video gibi araçlarla desteklenmelidir. Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini çekecek şekilde hazırlanması beklenen paylaşımlar, görsellik, işlevsellik, kullanıcıyla etkileşim özelliklerine sahip olmalıdır. Hedef kitleye uygun mesajlar hem dikkat çekici olmalı hem de hedef kitlenin özellikleri ile uygun olacak şekilde yazılmalıdır.

 

Not: Eser yüklemeleri dijital ortamlarda yapıldığı için yarışmacıların eserlerini ilan edilen son başvuru süresinden önce yüklemeye çalışmaları gereklidir. Son anda yapılmaya çalışılan yüklemelerden kaynaklanan gecikmelerde TRT sorumlu değildir.