İletişim alanı öğrencilerinin 2018-2019 Öğretim Yılı içerisinde eğitim amacıyla gerçekleştirdiği yapıtlara aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

Televizyon Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Metin ve görsellik yönünden habercilik ilkelerine uygun hazırlanan eserler haber bülteni ya da dosya haber şeklinde olabilir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Televizyon Haber Programı (Kültür - sanat - ekonomi - magazin-sağlık vb.)

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Televizyon Spor Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

 

Radyo Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir. Eserler haber bülteni ya da dosya haber şeklinde hazırlanabilir. Kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kaliteli MP3 formatında olmalıdır.

 

İnternet Haberi

Yarışmaya katılacak eser, haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve internet haberciliğin gereklerini bünyesinde barındırmalı. Haber içinde görsel/görseller olmalı. İsteyen katılımcı haberine multimedya, grafik vb. çalışmalar ekleyebilir, haberini video ile destekleyebilir. Haberini yayınlamaya hazır hale getiren katılımcı, daha önce aldığı kullanıcı adı ve şifresi ile yarışmacılara verilecek internet adresinden yayınlayabilir, başvuru süresi devam ettiği sürece haberi üzerinde gerekli güncellemeleri yapabilir.