Ödüller

Her kategorinin;

Birincisi     15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)

İkincisi        10.000 TL (Onbin Türk Lirası)

Üçüncüsü   8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası) para ödülü ve ödül heykeli ile ödüllendirilecektir.

*Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.