Işığımız Sönmesin

Bu proje Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Gazi stüdyolarında hazırlanmıştır. 

Eser Sahipleri:

Göksu Kandemir