Emanet Yurt

Amanat Rahmanova

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Belgesel Film

Bu köyü küreselleşme ve teknoloji devrinden ayıran tek özelliği doğallığı ve bozulmayan tabiatıdır.  Bu köyü yurt edinen Satıkey boyu diğer boylar gibi zamane değişimlerinin peşinden gitmeyip, uygarlığın gelişini bekleyerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Eski geleneklerini yaşayıp nesilden nesile aktararak,  manevi zenginliği modern hayata tercih ediyorlar.

Belgesel Film