Arayış

Ömer Güler

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Belgesel Film

Film Anadolu coğrafyasında doğup büyümüş ve bu topraklarının kadim kültürü ile yetişmiş olan Hüseyin Taşpınar'ın ilerleyen zaman ve değişen toplum yapısına karşı direnip atalarından aldığı değerlere göre yaşantısını devam ettirmesi ve eşyalarla olan ilişkisine dayanmakta ve arka plana atılan, önemsenmeyen eşyalara el verip onları yeniden var etmesi ile kendisinin varoluşunu inşa eden Hüseyin Taşpınar'ın eşyalar üzerinde manevi bir yolculuğa çıkarak hakikat arayışını konu almaktadır.

Belgesel Film