Kategoriler
1) Radyo Yayıncılığı

1.1) Radyo Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, haber v.b.)

•    Toplumsal sorunlara duyarlı bakış açısıyla, odağında insan, toplum, kültür – sanat (tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik ve çocuk ), haber ve güncel olaylar olan programlar ile farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları olabilir.

•    Haber programıyla katılım sağlayacak eserler haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.

•    Eserler sadece haber bülteni sunumu şeklinde olmamalıdır.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

1.2) Radyo Drama

•    Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş drama programları olabilir.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

1.3) Radyo Belgeseli

•    Araştırmaya dayalı, çeşitli konu başlıklarında, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici nitelikte programlar olabilir.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri sisteme yüklenmelidir.

2) Televizyon Yayıncılığı

2.1) Televizyon Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, çocuk vb.)

•    Yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir.

•    Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı, iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır.

•    Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve     dengeli olmalıdır.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

2.2) Kısa Film

•    Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır.

•    Özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır.

•    Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır.

•    Yapımlar grafik ve animasyonla desteklenebilir.

•    Süresi en fazla 5 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

2.3) Belgesel Film

•    Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu, farklı bakış açısını yenilikçi yaklaşımlarını da içermelidir.

•    Belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler içerikte kullanılabilir.

•    Süresi en fazla 15 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3) Haber Yayıncılığı

3.1) Televizyon Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermeli, kurguda ses dengesi iyi kurulmalıdır.

•    Metin ve görsellik yönünden habercilik ilkelerine uygun hazırlanan eserler haber bülteni şeklinde olabilir.

•    Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3.2) Televizyon Spor Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.

•    Kısa, açık ve net cümlelerden oluşmalıdır.

•    Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir.

•    Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3.3) İnternet Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındırmalıdır.

•    Üretilen haber özgün olmalıdır.

•    Röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla eser desteklenebilir.

4) Dijital Yayıncılık

4.1) İnternet Sitesi

•    Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış internet sitesi ile katılım sağlanabilir.

•    İnternet sitesindeki içeriklerin kalite ve güncelliğinin yanında kullanıcı deneyimini etkileyen tasarım, farklı mobil platformlara uyumluluk, yüklenme hızı, etkileşim gibi unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.

4.2) Sosyal Medya Yönetimi

•    Belirli bir konu ve hedef kitlesine sahip sosyal medya (Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok vb.) hesapları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

•    Hesap için üretilen içeriklerin özgünlüğü, yenilikçiliği, dili, sıklığı ve deneyselliği ilgili hesabın amacı ve stratejisine, sosyal medya platformunun yapısına uygun olmalıdır.

•    Hesabın hedef kitlesi, içeriklerdeki etkileşimler ve hesabın paylaşım periyodu da değerlendirmeye alınacaktır.

4.3) Dijital Kampanya

•    Belirlenen bir konuda hedef kitle analizi ve raporlarını oluşturmak gerekmektedir.

•    Kampanya için ayrılacak bütçe ve kampanya kanalları belirlenmelidir.

•    E-posta, sosyal medya, web, formlar ve anketler de dâhil olmak üzere birçok farklı kanalda oluşturulan kampanya kurgularının nasıl oluşturulacağının belirlenmesi ve rapor halinde sunulması beklenmektedir.

•    Kampanyanın kitleye ulaşırken nasıl bir psikolojik strateji belirlendiği, hangi tarihlerde nasıl çıkılacağı konularını detaylıca açıklayan video, ses, fotoğraf ve metin içeren bir kampanya dosyası sunulmalıdır.

4.4) Dijital Video İçerik Formatı

•    Dijital platformlar (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter vb.) için belirli bir konuda hazırlanan video formatları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

•    Geliştirilen video formatlarının özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.

•    Video dikey ya da yatay formatta olabilir.

•    Videonun süresi maksimum 10 dakika olmalıdır.

•    Video formatının hangi platform için üretildiği belirtilmelidir.

•    Video formatının amacı ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

4.5) Podcast

•    Araştırmaya dayalı, çeşitli konularda (sanat, edebiyat, gençlik, muhabbet, teknoloji, oyun, haber, seyahat, müzik, hobi, araba vb.) bilgilendirici, düşündürücü veya eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.

•    Konu seçimi serbest olmakla birlikte en az 3 bölümü (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud) yayınlanmış bir podcast formatı olmalıdır.

Yarışma ile ilgili sorularınız için geleceginiletisimcileri@trt.net.tr