İletişim alanı öğrencilerinin 2018-2019 Öğretim Yılı içerisinde eğitim amacıyla gerçekleştirdiği yapıtlara aşağıdaki dallarda ödül verilecektir

İnternet Sitesi (Blog, tematik siteler)

Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Site, çalışır durumda olmalıdır. İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), yüklenme hızı, mobil platform uyumluluğu, işlevsellik, kullanıcıyla etkileşim özellikleri, çoklu platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı değerlendirmede dikkate alınacak esaslardandır.

 

Sosyal Medya Projesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Halkla İlişkiler Projesi (Youtube, Vlog, Instagram, Twitter, Facebook)

Kitle kazanmaya odaklanmış mecralar (Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya platformları) etkili ve sinerji yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Güçlü anlatım, dil, fotoğraf ve video gibi araçlarla desteklenmelidir. Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini çekecek şekilde hazırlanması beklenen paylaşımlar, görsellik, işlevsellik, kullanıcıyla etkileşim özelliklerine sahip olmalıdır. Hedef kitleye uygun mesajlar hem dikkat çekici olmalı hem de hedef kitlenin özellikleri ile uygun olacak şekilde yazılmalıdır.

 

Not: Eser yüklemeleri dijital ortamlarda yapıldığı için yarışmacıların eserlerini ilan edilen son başvuru süresinden önce yüklemeye çalışmaları gereklidir. Son anda yapılmaya çalışılan yüklemelerden kaynaklanan gecikmelerde TRT sorumlu değildir.