Merdan GÜVEN

Merdan GÜVEN

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İncili köyünde doğan Merdan Güven, ilkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Adapazarı Ozanlar Lisesinde okudu. Lise tahsilinden sonra iki yıl kadar Almanya’da eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Alman Filolojisi Ana Bilim Dalında yükseköğrenimini tamamladı. İki yıl kadar Elazığ Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptı. Kısa süre İçişleri Bakanlığında çalıştı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Halk Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra doçentlik unvanı aldı.

TRT Erzurum Radyosunda uzun süre prodüktörlük yaptıktan sonra TRT İstanbul Radyosunda, Radyo Müdür Yardımcısı ve TRT Erzurum Radyosunda Radyo Müdürü olarak görev yaptı. Bir müddet Ankara Televizyonunda prodüktör olarak çalıştıktan sonra Ankara Radyosu Müdürü olarak görevlendirilen Güven’in, “Türküler Dile Geldi, On Bin Yılın Türküsü, Altın Adam Gazimihal ve Türk Halk Oyunlarının Şamani Kökleri” adlı kitapları yayımlandı.