Kategoriler
1) Radyo Yayıncılığı

1.1) Radyo Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, haber v.b.)

•    Toplumsal sorunlara duyarlı bakış açısıyla, odağında insan, toplum, kültür – sanat (tarih, edebiyat, çevre, kadın – aile, gençlik ve çocuk ), haber ve güncel olaylar olan programlar ile farklı müzik türlerinde açıklayıcı bilgiler veren müzik içerikli eğlence programları olabilir.

•    Haber programıyla katılım sağlayacak eserler haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.

•    Eserler sadece haber bülteni sunumu şeklinde olmamalıdır.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri de sisteme yüklenmelidir.

1.2) Radyo Drama

•    Toplumsal sorunlara duyarlı, insana özgü duyguları, iç çatışmaları, insanlar arası ilişkileri konu alan, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş drama programları olabilir.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri de sisteme yüklenmelidir.

1.3) Radyo Belgeseli

•    Araştırmaya dayalı, çeşitli konu başlıklarında, özenli bir radyo diliyle yazılmış metinler, röportajlar ve arşiv kayıtlarıyla desteklenen bilgilendirici nitelikte programlar olabilir.

•    Programlarda konu seçimi serbesttir.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MP3 formatında olmalıdır. Programların metinleri de sisteme yüklenmelidir.

2) Televizyon Yayıncılığı

2.1) Televizyon Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik, çocuk vb.)

•    Yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir.

•    Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı, iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır.

•    Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve     dengeli olmalıdır.

•    Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

2.2) Kısa Film

•    Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır.

•    Özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır.

•    Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır.

•    Yapımlar grafik ve animasyonla desteklenebilir.

•    Süresi en fazla 5 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

2.3) Belgesel Film

•    Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu, farklı bakış açısını yenilikçi yaklaşımlarını da içermelidir.

•    Belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler içerikte kullanılabilir.

•    Süresi en fazla 15 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3) Haber Yayıncılığı

3.1) Televizyon Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine (5N1K) uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermeli, kurguda ses dengesi iyi kurulmalıdır.

•    Metin ve görsellik yönünden habercilik ilkelerine uygun hazırlanan eserler haber bülteni şeklinde olabilir.

•    Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3.2) Televizyon Spor Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı, haberde olması gereken unsurlara yer vermelidir.

•    Kısa, açık ve net cümlelerden oluşmalıdır.

•    Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenebilir. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir.

•    Süresi en fazla 2 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.

3.3) İnternet Haberi

•    Haberciliğin temel ilkelerine uygun olmalı ve internet haberciliğinin gereklerini bünyesinde barındırmalıdır.

•    Üretilen haber özgün olmalıdır.

•    Röportaj, veri, infografik, grafik, fotoğraf, video, multimedya vb. çalışmalarla eser desteklenebilir.

4) Dijital Yayıncılık

4.1) İnternet Sitesi

•    Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış internet sitesi ile katılım sağlanabilir.

•    İnternet sitesindeki içeriklerin kalite ve güncelliğinin yanında kullanıcı deneyimini etkileyen tasarım, farklı mobil platformlara uyumluluk, yüklenme hızı, etkileşim gibi unsurlar da değerlendirmeye alınacaktır.

4.2) Sosyal Medya Yönetimi

•    Belirli bir konu ve hedef kitlesine sahip sosyal medya (Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, Tiktok vb.) hesapları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

•    Hesap için üretilen içeriklerin özgünlüğü, yenilikçiliği, dili, sıklığı ve deneyselliği ilgili hesabın amacı ve stratejisine, sosyal medya platformunun yapısına uygun olmalıdır.

•    Hesabın hedef kitlesi, içeriklerdeki etkileşimler ve hesabın paylaşım periyodu da değerlendirmeye alınacaktır.

4.3) Dijital Kampanya

•    Belirlenen bir konuda hedef kitle analizi ve raporlarını oluşturmak gerekmektedir.

•    Kampanya için ayrılacak bütçe ve kampanya kanalları belirlenmelidir.

•    E-posta, sosyal medya, web, formlar ve anketler de dâhil olmak üzere birçok farklı kanalda oluşturulan kampanya kurgularının nasıl oluşturulacağının belirlenmesi ve rapor halinde sunulması beklenmektedir.

•    Kampanyanın kitleye ulaşırken nasıl bir psikolojik strateji belirlendiği, hangi tarihlerde nasıl çıkılacağı konularını detaylıca açıklayan video, ses, fotoğraf ve metin içeren bir kampanya dosyası sunulmalıdır.

4.4) Dijital Video İçerik Formatı

•    Dijital platformlar (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter vb.) için belirli bir konuda hazırlanan video formatları ile yarışmaya katılım sağlanabilir.

•    Geliştirilen video formatlarının özgünlüğü, video yapım kalitesi ve dili değerlendirmeye alınacaktır.

•    Video dikey ya da yatay formatta olabilir.

•    Videonun süresi maksimum 10 dakika olmalıdır.

•    Video formatının hangi platform için üretildiği belirtilmelidir.

•    Video formatının amacı ve hedef kitlesi belirtilmelidir.

4.5) Podcast

•    Araştırmaya dayalı, çeşitli konularda (sanat, edebiyat, gençlik, muhabbet, teknoloji, oyun, haber, seyahat, müzik, hobi, araba vb.) bilgilendirici, düşündürücü veya eğlendirici bir podcast kaydı olmalıdır.

•    Konu seçimi serbest olmakla birlikte en az 3 bölümü (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud vb.) yayınlanmış bir podcast formatı olmalıdır.

5) Güzel Türkçe

•    2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümünün anıldığı bu yılda Türkçenin öneminin vurgulanması, “medeniyet dili” kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımın sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Dünya Dili Türkçe" adıyla etkinlikler yapılacak. 


•    Gençlerin de hazırladıkları eserlerle bu özel yıla ve dilimize katkı sağlamaları amacıyla TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması, kategorilerinin arasına bu yıla özel “Güzel Türkçe ” adlı bir kategori ekledi.

•    Geleceğin iletişimcilerinin ürettikleri tüm eserlerde doğru ve güzel Türkçe kullanımı önemli. Yeni eklenen kategoriyle Türkçenin doğru kullanımını teşvik eden, etkili kullanımına katkıda bulunan ve bu konuda duyarlılığı arttırmayı hedefleyen eserlere özel ödül verilecek. 


•    Kategoriye başvuranlar, teması Türkçe olan bir internet sitesi, sosyal medya hesabı, dijital kampanya, podcast ya da dijital video içeriği formatlarından biriyle “Güzel Türkçe” kategorisine katılabilirler. 


•    Bu kategoride de diğer kategorilerde olduğu gibi, birinciye 10.000 TL, ikinciye 8.000 TL, üçüncüye 6.000 TL para ödülü ve ayrıca ödül heykeli verilecek. Son başvuru tarihi yine 30 Haziran 2021.

Yarışma ile ilgili sorularınız için geleceginiletisimcileri@trt.net.tr