ARKASI YARIN VECİHİ; KARA TEHLİKE

Simay Yaykır

Selçuk Üniversitesi
Drama Programı
Osmanlı döneminin ve Türkiye Cumhuriyetinin en değerli tayyarecilerinden Vecihi Hürkuş’u tanıtmak, adı dışında bilinmeyen hayat hikâyesini, savaş yıllarında yaşadıklarını, savaştan sonra gerçekleştirdiği teşebbüslerini ve havacılığın ülkemizdeki gelişimini halkımıza anlatmak amacıyla hazırlanan arkası yarın türünde drama programıdır.

Önemli tarihi bir şahsiyet olan Vecihi Hürkuş’un, yokluklar içerisinde vatan savunması için yaptıklarından kesitler aktararak bir Türk kahramanını halkımıza tanıtmak, havacılık alanındaki kayda değer çalışmalarından söz etmek, karşısına çıkan zorluklara rağmen gösterdiği azim ve iradesini anlatarak özellikle genç nesillere örnek göstermek ve arka planda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarına, havacılığın ülkemizdeki gelişimine dair bilgiler vermek adına gerekli ve faydalı olduğu düşünülen bir programdır.
Drama Programı