Ödüller

Her kategorinin;

Birincisine     10.000 TL (Onbin Türk Lirası)

İkincisine        8.000 TL (Sekizbin Türk Lirası)

Üçüncüsüne   6.000 TL (Altıbin Türk Lirası)

para ödülü ve ödül heykeli verilecektir.

Yarışmayı kazanan her eser için tek bir para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir.