NE OLMUŞ

Mohamad vard ATİK

YASSER KOSBA

FEYZA KANİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kısa Film
Kısa Film