SON GÖÇ

GÖKAY USTURALI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Belgesel Film
SON GÖÇ
 
Film 1984 yılından sonra Todor Jivkov’un sert asimilasyon dönemini başlatmasıyla Türklere yapmış olduğu baskı ve zulümün sonrasında gerçekleşen göçü konu ediniyor. Ayrıca bu baskılar sonucunda Türkçe konuşma yasağı "sert" asimilasyonun bir diğer önemli ayağıydı. Yasak büyük küçük dinlemiyordu. Uymayanlar para cezasına çarptırılıyordu.  Bulgarca bilmeseler dahi.. Jivkov, isim değiştirme kampanyasına "Soya Dönüş Süreci" adını vermişti. Osmanlı döneminde zorla Türkleştirilmiş olan Bulgarların, Bulgar isimlerini gönüllü olarak geri aldıklarını iddia ediyordu. Genel itibariyle komünizmin son çırpınışlarında yaşanan olayları konu edinmektedir filmimiz.
Belgesel Film