Böyle Bir "Tık Haberi" Okumadınız!

Zafer YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi
İnternet Haberi

Cebimize dek uzanmış internet haberciliğinin “bakın…”, “öyle bir…”, “şok”, “flaş” ve “müjde” başlıkları arasından habere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki “tık tuzağı"nı haber alma hakkı, iletişim etiği, reklam geliri ve en önemlisi çözüm önerileri bağlamında meslek örgütü temsilcisi veya site editörü olan habercilerle ve akademisyenlerle görüştüm. 

İnternet haberciliğinin "kanayan yarası" sayılabilecek bir unsuru, internet haberi formatında ve "tık haberciliği"ne atıf barındıran ironik bir başlıkla (Böyle Bir "Tık Haberi" Okumadınız!) ele almanın konuya dikkat çekici olacağını düşündüm. 

Çalışmanın iki açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi konuyu çözüm önerileri bağlamında tartışmak istedim. "Durum bu kadar vahim!" felaket seviciliği yahut "işte bütün bunlar şundan oluyor" soyut-ama-pek-muhalif-entellektüalizmi iyi bir habercilik yaklaşımı gibi görünmüyor bana. 

İkinci nokta, görüştüğüm 3 haberci ve 3 akademisyen istisnasız "yasaklamaya, idari müdahelelere" karşı fikir beyan ettiler, habercilerin ve bilinçli yurttaşların "tık tuzağı"nın üstesinden gelebileceğine dair vurgular yaptılar. Ülkemizdeki demokratik ve çoğulcu kültürünün ulaştığı düzeyi görmek ve göstermek kanaatimce önemli bir husus, internet haberi çalışmamın bunun altını çizdiğini düşünüyorum.

 

 

İnternet Haberi